HEM

Aktuell debatt angående körkortbestämmelser för släpvagnar.

 

    Gå direkt till senaste inlägg !   Om ökad totalvikt

 

Interpellation

den 7 november 2005

 Interpellation 2005/06:95 av Staffan Danielsson (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

 Krav för bilsläpvagn

 Om man i dag vill dra till exempel ett hästsläp efter sin bil efter att ha tagit vanligt B-körkort går det bra med både en och två hästar i om man har en tillräckligt liten bil som väger mindre och har mindre bromskraft. Har man däremot en större bil med bromsar och motorstyrka anpassad för att dra just lite tyngre släp är man förbjuden att dra sådana släp på ett B-körkort, eftersom totalvikten kommer över maxgränsen 3 500 kilo.

 Vill man således skaffa en bil som är lämplig för att på ett trafiksäkert sätt dra lite tyngre släp måste man ta BE-körkort, vilket kräver teoriprov inte bara för själva släpvagnskunnandet utan också än en gång för B-körkortet. Detta kostar ca 4@5 000 kr och mer i tid och pengar utöver de kanske 15 000 kr man tidigare lagt ut på att skaffa B-körkort, och det kräver tentamen på en centralt belägen ort samt en separat uppkörning på samma ort.

 Många drar sig för tidsåtgången och kostnaden för att skaffa BE-körkort och försöker i stället ”väga in” släpvagnen på rätt totalvikt och eller skaffa en tillräckligt liten bil för att dra det tunga släpet. Detta kan knappast befrämja trafiksäkerheten.

 Uppenbarligen, som jag ser det, är det fyrkantiga kravet på BE-körkort när totalvikten för bil och släp överstiger 3 500 kilo ålderdomligt och inte anpassat till den faktiska utvecklingen av bilar och släpvagnar. Tvärtom kan kravet leda till ett handlande som försämrar i stället för förbättrar trafiksäkerheten.

 Självfallet måste man sätta gränser för när man behöver kompetens utöver det vanliga körkortprovet för att dra tyngre släpvagnar efter bilen. I dag gäller alltså i Sverige att om släpvagnens vikt är över 750 kilo är det två villkor som begränsar vad bilen får dra på ett B-körkort: dels att släpvagnens totalvikt inte får vara högre än bilens tjänstevikt, dels att släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte får vara högre än 3 500 kilo. Detta ger alltså den paradoxala effekten att en bil med tjänstevikt till exempel 1 400 kilo får dra en släpvagn med denna rätt tunga last, samtidigt som en större bil med 1 900 kilo tjänstevikt (och en totalvikt på kanske 2 500 kilo) endast får dra en släpvagn med 1 000 kilo totalvikt.

 Jag anser inte att det är trafiksäkrare att dra 1 400 kilo med en mindre bil samtidigt som en mer lämpad dragbil endast tillåts dra 1 000 kilo, givet att föraren har samma B-körkort. Regelverket medför att många mindre bilar anskaffats som drar maximalt tunga släp, samtidigt som mer lämpade dragbilar säljs eller används endast för släpvagnar med mindre totalvikter. Dagens regelverk känns därför ålderdomligt och inte anpassat till dagens moderna bilar, och det torde faktiskt styra till ett handlande som försämrar trafiksäkerheten.

 En naturlig åtgärd vore att med förtur höja gränsen för hur mycket en bil och släpvagn tillåts väga när föraren har B-körkort, men samtidigt borde nog också en större översyn av dagens regelverk initieras.

 Mot denna bakgrund har glädjande nog också Europaparlamentet i behandlingen av kommissionens körkortsdirektiv tagit initiativ till att höja totalvikten för bil och släp på B-körkort till 4 250 kilo, i kombination med en särskild kort utbildning utan tentamens- och uppkörningskrav. Detta skulle innebära att mer lämpade bilar skulle användas för att dra lite tyngre släpvagnar, i stället för att som i dag styra mindre och lättare bilar till att dra maximalt tillåtna släpvagnsvikter.

 Körkortsdirektivet ligger nu hos ministerrådet för avgörande, utan att någon enighet ännu har uppnåtts.

 Jag frågar statsrådet Ulrica Messing:

 Vilken linje driver statsrådet i frågan om maximalt tillåtna totalvikter inom EU för bil och släp med B-körkort?

 Avser statsrådet att vidta åtgärder så att trafiksäkerheten kan främjas genom att fler kan utnyttja sina moderna bilar till att dra släpvagnar vid innehav av B-körkort?

 Avser statsrådet att vidta åtgärder så att kraven på att ha BE-körkort utvidgas till att gälla alla släpvagnar, vilket ytterligare ökar kraven och kostnaderna för att ta körkort? L

 
 

8 § Svar på interpellation 2005/06:95 om krav för bilsläpvagn

Anf. 48 Statsrådet ULRICA MESSING (s):

Fru talman! Staffan Danielsson har frågat mig vilken linje jag driver inom EU i fråga om maximalt tillåtna totalvikter för bil och släp med B-körkort. 

Jag håller med Staffan Danielsson om att viktgränsen för bil och släpvagn som får köras med B-körkort bör höjas. Dagens viktgräns har i många fall lett till oönskade problem. För en god trafiksäkerhet är det viktigt att kunna anpassa dragbilen till släpet, exempelvis vad gäller bromsar och motorstyrka. De nuvarande reglerna kan leda till att man använder en olämplig, mindre bil för att kunna dra en maximalt tung släpvagn. Viktgränsen kan också medföra att snarlika ekipage får olika krav på förarbehörighet, beroende på dragbilens tyngd. Även om en ny viktgräns kan medföra nya gränsdragningsproblem anser jag att fördelarna med en något högre viktgräns väger över. Viktgränsen bör därför höjas från 3 500 kilo till 4 250 kilo, och jag arbetar för att ändra dessa bestämmelser. 

Sverige kan dock inte på egen hand ändra bestämmelserna för körkortsbehörigheter. EU:s transportministrar har vid flera rådsmöten diskuterat ett förslag till nytt körkortsdirektiv, där bland annat en höjning av viktgränsen föreslås. Jag har då framfört Sveriges syn på frågan, att totalvikten för bil och släpvagn med B-körkort bör ändras från 3 500 kilo till 4 250 kilo. Alla länder är inte positiva till en sådan förändring. 

Vi får nu avvakta de diskussioner som förs i ministerrådet och i parlamentet. Sverige kommer i dessa diskussioner att fortsätta driva linjen om en höjd viktgräns, och jag kommer att göra det aktivt. 

 
 

Anf. 49 STAFFAN DANIELSSON (c):

Fru talman! Tack, statsrådet Messing, för ett mycket bra svar! Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag ska ta upp några frågor på det sista stycket, men jag är belåten. 

Tidigare debatter har varit viktiga, men rätt omfattande. Den här frågan är mer precis och konkret. Man kan tycka att det är en liten fråga, fru talman, men det är det inte. 

Det här är någonting som berör människorna i vardagen och som tvingar mängder av bilförare och familjer att ta olika beslut. Det vi är överens om är att med dagens ålderdomliga, fyrkantiga regler tar man ofta fel beslut, eller tvingas ta beslut som inte förbättrar trafiksäkerheten utan försämrar den. Man drar så tunga släp man kan med små bilar i stället för att dra samma släp med lite mer anpassade bilar, som man kanske annars hade valt att ha. 

Jag jobbar en del med hästbranschen och känner till det här. Hästsläp finns det väldigt mycket av i Sverige. Det är en växande bransch, och många transporterar hästar – de älskar sin hobby och sin verksamhet. 

Där är det här ett bekymmer. Om ministern nu får gehör för det som vi är överens om, att totalvikten behöver höjas så att man kan använda normala bra bilar både som familjebilar och till att dra släpvagn, så får man en bra kombination. 

Läget är alltså att vi är överens i sak. Om vi inte hade varit med i EU hade vi kanske infört det direkt, vad vet jag. Nu är vi med i EU, och vi är också överens om att det är bra. Då är det här ett direktiv som transportministrarna ska diskutera och som vi bör vara överens om i EU. Jag önskar verkligen statsrådet lycka till. Jag hoppas att det kan gå snabbt. 

Jag har några frågor. Det är några länder som tvekar. Vad beror det på? Jag har svårt att se några skäl för en sådan tvekan. Och vad är statsrådets bedömning? När kan den här förändringen träda i kraft
 
 

Anf. 51 Statsrådet ULRICA MESSING (s):

Fru talman! Jag tackar för stödet. Det är roligt att vi ibland kan driva gemensamma frågor och ha en gemensam ambition om vart vi vill. Det känns naturligtvis mycket bra. 

Vi har nästa transportministermöte redan den 5 december i Bryssel. Jag räknar med att frågan om körkortsdirektivet då kommer upp på ministrarnas bord. 

Det har varit lite olika synpunkter, för att svara på Staffan Danielssons fråga om var kritiken egentligen ligger. För ett längre tag sedan, i den förra kommissionen, låg kritiken på det plan som Staffan Danielsson är inne på, nämligen att man trodde att det skulle bli lite bättre om man körde lite lättare släpvagnar bakom tyngre bilar. Så kommer det naturligtvis inte att bli. Det blir tvärtom. Man försöker köra så tunga släpvagnar, husvagnar och hästvagnar som möjligt bakom lättare bilar. Då får det motsatt effekt. Det blir inte ökad trafiksäkerhet.  

För oss är det självklart. Vi vill kunna köra stora Polar-husvagnar också naturligtvis bakom våra svenska Volvobilar. Vi ser det som en trafiksäkerhetsåtgärd i sig, eftersom de svensktillverkade fordonen får en väldigt hög rankning när det gäller trafiksäkerhet.  

Bland medlemsländerna har det varit en helt annan fråga som ofta har gjort att det här direktivet har stött på patrull. Det är Tysklands ovilja att anta det här direktivet innan deras val eftersom det bygger på att vi ska införa liknande och gemensamma regler för körkort. Så i det här direktivet finns inte bara frågan om bil och släp kopplat till B-körkort. Här finns också frågan om utformningen av det gemensamma körkortet. Det är inte alltid just den här delen i frågan som har varit problemet. Det har också varit andra delar. 

Till Jan-Evert Rådhström vill jag säga att jag inte har någon som helst ambition att skjuta över den här frågan till nästa mandatperiod, utan ju förr desto bättre. Redan den 5 december kommer jag att fortsätta att argumentera för Sveriges linje. Jag är mycket glad om vi då kan komma till ett beslut. Om vi inte kan det vid det tillfället är jag beredd att fortsätta vid nästa tillfälle. 

 
 

Anf. 52 STAFFAN DANIELSSON (c):

Fru talman! Jag hoppas att det blir beslut då och att det ligger i någotsånär närtid. Bara för att utveckla vad som är problemet: Vi tar körkort. Man ska ta körkort. Då ska man veta hur man kör bil och kan dra släp. Nu har vi en konstlad gräns som gör att du tar körkort och du får köra bil och dra släp, men plötsligt om du har en viss kombination av bil och släp måste du ta nästa körkort. Folk drar sig för det. Det kostar pengar och tid att lägga ytterligare kraft på att lära sig mer. Då kör man mindre bilar. Så vi är överens om problembilden. Jag hoppas verkligen att EU kan samla sig snart. 

Om vi ställer den hypotetiska frågan att EU inte kommer till skott, att just den här lilla frågan skulle låsa sig, vilket jag inte tror, hur gör Sverige då? Jag är med på att vi behöver samordning och samarbete. Men nu är vi ändå olika länder. Borde vi inte själva kunna ha lite mod, våga visa lite framåtanda och införa det här ändå?  

Jag vet att om man tar körkort i Sverige eller andra EU-länder så kan man köra bil över hela EU – det är bra – men jag vet att det är ganska olika krav för att ta körkort. Sverige ligger givetvis i täten med hängslen och livrem och har säkert de mest avancerade frågorna som är jättekomplicerade och faktiskt försvårar för många ungdomar som inte är så studievana att ta körkort. Jag driver den frågan via motioner att det nästan är för komplicerat och svårt och börjar bli en klassklyfta. Det är så tuffa krav på att skriva de här komplicerade frågorna och att lägga pengar så att allt färre tar körkort, vilket är en annan debatt. Det är alltså lättare i andra länder. Det finns lite olika nivåer.  

Om ministern mot förmodan inte skulle lyckas vilket är vår utgångspunkt – jag hoppas verkligen att det blir så och förhoppningsvis i början av nästa år – borde vi då inte kunna agera i Sverige på egen hand och visa lite jäklar anamma? 

 
 

Anf. 53 JAN-EVERT RÅDHSTRÖM (m):

Fru talman! Jag ska med spänning höra vad statsrådet svarar på Staffan Danielssons fråga angående om det inte når framgång i kommissionen. Jag vill bara säga till statsrådet att om statsrådet skulle komma med något förslag i den här riktningen som jag drev under så många år så finns det en majoritet i kammaren. Så kom så ska vi driva igenom detta! 

 
 

Anf. 54 Statsrådet ULRICA MESSING (s):

Fru talman! Vi har i de diskussioner och i det arbete som vi har gjort i Sverige kommit fram till att det inte är möjligt för oss att agera på egen hand. Men låt oss säga att vi passerar nästa ministermöte den 5 december och kanske ytterligare ett och vi känner en frustration över att det inte rör på sig, vi kanske till och med känner en oro för att det finns andra i EU som vill dra frågan i än längre långbänk, då är jag beredd att vrida och vända på varenda sten och verkligen uttömma grundligt om vi inte kan gå fram på egen hand. Min bestämda uppfattning är att detta är en prioriterad fråga för oss

 
 

Anf. 55 STAFFAN DANIELSSON (c):

Fru talman! Statsrådet har mitt och Jan-Evert Rådhströms fulla stöd i den här frågan och förhoppningsvis en bred majoritet i riksdagen. Så jag tackar för den här debatten och för det positiva beskedet. Jag tror att många bilförare och familjer som har den här problematiken kan notera att det är förändringar på gång som kommer att underlätta deras tillvaro och skapa en bättre trafiksäkerhet. Lycka till, statsrådet! 

  Överläggningen var härmed avslutad. 

 
  Aktuellt 20060222

Statsrådet ULRICA MESSING var i Bryssel i dec, nytt möte i mars.

Totalvikten ska höjas från 3.500 till 4.250, vilket är bra. Tyvärr verkar det som om kraven för att få dra sådan släp med b-körkort nu höjs, 7 timmars särskild utbildning, med krav på prov om medlemsstaten vill det.

 
 

Lantbrukets Affärstidning

Nya körkortsregler för morgondagens EU-medborgare

EU låter alla med vanligt körkort åka omkring med ekipage på 4 250 kilo i stället för dagens 3 500.

Totalviktsgräns för den som kör bil och släp med vanligt körkort höjs till 4 250 kilo beslutade EU-kommissionen på måndagen (20060327). Detta i ett paket med en grundlig översyn och en verklig harmonisering av EU-ländernas körkortsregler.
För släpvagnsglada Sverige blir släpvagnsregler ett tungt inslag.

I dag får totalvikten för bil och släp inte överstiga 3 500 kilo. Men alla får dra ett lätt släp, på högst 750 kilo, trots att den sammanlagda totalvikten överstigs. Men några tunga hästsläp ryms inte i denna kombination. Med de nya reglerna - totalvikt för hela ekipaget på 4 250 kilo - kan bil och/eller släp få väga mer än i dag.

Exempelvis blir det tillåtet att dra 2150 kilo släp med Sveriges vanligaste bil, Volvo V70. Trots att bilen tekniskt klarar 1800 kilo tillåter dagens totalviktsregler högst 1 400 kilo.

Utbildning
Det kommer att krävas utbildning och/eller förarprov för vikter över 3 500 kilo om än enklare och billigare än dagens krav på högre behörighet.

Motivet bakom beslutet är att gemensamma villkor ska göra det enklare att röra sig och flytta mellan EU-länderna. Likformade körkort ska också bli mera svårförfalskade. I dag finns över 100 utföranden. Därtill väntas trafiksäkerheten öka med mera relevanta körkortskrav. Årligen skördar EU-trafiken över 40 000 dödsoffer.

Cirka 60 procent av dagens EU:s medborgare uppskattas ha körkort men frågan är hur många av dessa som berörs. Från det att direktivet träder i kraft har länderna upp till 26 år på sig att verkställa de nya reglerna. I flera länder, däribland Sverige, är körkortet i praktiken en livslång licens utan krav på hälsa eller färdigheter, bara på ett nytt foto vart tionde år.

Begränsad giltighet
I framtiden blir giltigheten begränsad, normalt till tio år. Ett land får tänja till 15 men också kräva läkarkontroll vid förnyelse. För tunga fordon blir giltighetstiden fem år med obligatoriskt läkarintyg.

Lastbilskörkort kommer att finnas som C1, för bilar upp till 7 500 kilo, eller C, för allt över 3 500 kilo och högst åtta passagerare. Busskort D1 kräver 21 års ålder och gäller för högst 16 passagerare och åtta meters längd. För D, som gäller för allt över åtta passagerare, är åldersgränsen 24 år.

I övrigt gäller de största förändringarna tvåhjulingar med körkortskrav för mopeder och en begränsande effekt/viktfaktor för lätta motorcyklar. För de största hojarna krävs antingen 24 års ålder eller en gradvis upptrappning av behörigheten från lättare maskiner.

Direktivet kommer att träda i kraft i slutet av 2006 och senast i slutet av 2012 kommer det att vara fullt tillämpligt.

Det här gäller för nya körkorten
Fordon Behörighet Ålder, kr Provkrav Anmärkn körkort Anmärkn körkort
Moped AM 16 Teori + ev praktik Min 14-18  
Motorcykel A1 16 Teori + praktik Min 17-18 Max 125 cc, 11 kW/15 hk, 0,1 kW/kg
Motorcykel A2 18 Teori + praktik Min 2 år mellan
A1 och A2
Max 35 kW/48 hk, 0,2 kW/kg
Motorcykel A 20-   Min 2 år mellan
A2 och A
 
Motorcykel A 24 Teori + praktik    
Lätt fordon B1 16 Teori + praktik    
Lätt fordon B och B+E 18 Teori + praktik Ev 17 år inom egna landet  
Tung lastbil C1 och C1+E 18 Teori + praktik För yrkesutövare. Villkor för ålder och kompetens i enlighet med direktiv 2003/59/EC  
Tung lastbil C och C+E 21 Teori + praktik    
Buss D1 och D1+E 21 Teori + praktik    
Buss D och D+E 24 Teori + praktik    
Jan Vainult
040-601 64 74
jan.vainult@lrfmedia.lrf.se
 
  Några kommentarer:2006-03-29
Det handlar om två olika saker. Dels ska det bli gemensamma körkortsregler för hela EU och dels ska ett nytt körkort införas.
När det handlar om körkortet i sig är det det som ska vara klart till 2012. Bland annat ska ett litet chip finnas i kortet.
De nya körkortsreglerna för körning med släp ska kunna införas från 2008. Det handlar om att totalvikten för fordonskombinationer i körkortsklass B höjs från nuvarande 3500 kilo till 4250 kilo.
Fortfarande finns kravet kvar att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragbilens tjänstevikt.
Även lätta lastbilar är undantagna. Tanken eller önskemålet var att totalvikten för lätta lastbilar och husbilar skulle höjas till 4250 kilo. Men det blir det inget med, där kvarstår 3500 kilo. Men fortfarande får den som kör med en husbil på 3500 kilo ha ett släp på upp 750 kilo på släp. Men för att ha ett släp efter som har högre totalvikt än dragfordonet krävs det fortfarande BE-kort.
Faran med detta är att fler orutinerade förare kommer ut på vägarna med kombinationer som de inte har en susning om hur de beter sig i trafiken, mend et får vi leva med. Nu när det inte blev ett krav på BE-behörighet på alla släp över 750 kilo.

**********************

2006-03-29
Enhetligt EU-körkort införs

Under gårdagens transportministermöte i Bryssel fattades beslut om ett nytt körkorts-direktiv. Det nya direktivet innebär bland annat att det på sikt kommer att finnas ett enhetligt körkort i alla EU-länder .

Under gårdagens transportministermöte i Bryssel, där infrastrukturminister Ulrica Messing deltog, fattades beslut om ett nytt körkortsdirektiv. Det nya direktivet innebär att det på sikt i alla EU-länder kommer att finnas ett enhetligt körkort.
För svensk del innebär direktivet att det kommer att bli möjligt att med B-körkort dra fordonskombinationer upp till 4 250 kilo. Idag är gränsen 3 500 kilo.
Vidare kommer två nya körkortsbehörigheter att införas, C1 för lastbilar på max 7 500 kilo och D1 för bussar för max 16 passagerare.
För att få direkt tillträde för att köra de tyngsta motorcyklarna höjs åldern från 21 till 24 år. Den som har körkort och erfarenhet av lättare motorcyklar kan ta körkort för de tyngsta vid 20-års ålder men skall då ha viss ytterligare utbildning alternativt avlägga ett prov.
- Det är glädjande att vi lyckats fatta beslut om körkortsdirektivet som också EU-parlamentet ställer sig bakom, kommenterar Ulrica Messing det nya direktivet.
Körkortets utformning kommer att vara likt vårt nuvarande. Det kommer också att bli möjligt för de länder som så önskar att lägga in ett mikrochip på körkortet.
Körkortsdirektivet ska nu behandlas i EU-parlamentet. Ulrica Messing räknar med att de nya reglerna träder i kraft i Sverige tidigast år 2008

 
 

 20061230

Vad händer nu?

Näringsdepartementet kommer att tillsätta en utredning som ska se över hur nedanstående förslag ska implementeras i Sverige.

Direktivet ska vara infört i svensk lag senast 19 januari 2011 och lagen ska börja tillämpas senast 19 januari 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

L 403/18 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG

av den 20 december 2006

om körkort (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), efter att ha hört Regionkommittén i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget

Artikel 7

2. a) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfärdade av medlemsstaterna för kategorierna AM, A1, A2, A, B, B1 och BE ha en administrativ giltighetstid på tio år. En medlemsstat får välja att utfärda sådana körkort med en administrativ giltighetstid på upp till 15 år.

b) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfärdade av medlemsstaterna för kategorierna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 och D1E ha en administrativ giltighetstid på fem år.

c) Förnyelse av ett körkort kan automatiskt medföra en ny administrativ giltighetstid för en annan kategori eller andra kategorier körkortshavaren som har behörighet för, i den utsträckning som detta överensstämmer med villkoren i detta direktiv.

d) Att körkortet är försett med en mikroprocessor som föreskrivs i artikel 1 skall inte utgöra en förutsättning för körkortets giltighet. En mikroprocessor som förlorats, är omöjlig att avläsa eller på annat sätt är skadad skall inte påverka handlingens giltighet. 

Artikel 13

2. Behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19 januari 2013 skall inte kunna dras in eller på något sätt inskränkas genom bestämmelserna i detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna skall se till att alla körkort som har utfärdats och är gällande uppfyller alla krav i detta direktiv senast 19 januari 2033.

Artikel 4

4b) Kategori B

Motorfordon med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till motorfordon i denna kategori får en släpvagn kopplas med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen får till ett motorfordon i denna kategori kopplas en släpvagn vars totalvikt överstiger 750 kg förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om fordonskombinationen överstiger 3 500 kg skall medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna i bilaga V, kräva att kombinationen bara får köras efter avslutad utbildning, eller      godkänt körprov.

Medlemsstaterna får också ställa krav på både sådan utbildning och godkänt körprov.

Medlemsstaterna skall med hjälp av tillämplig gemenskapskod på körkortet ange att en sådan fordonskombination får köras.

Åldersgränsen för kategori B skall vara 18 år.

 

BILAGA V

MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR KOMBINATIONER ENLIGT

ARTIKEL 4.4 B ANDRA STYCKET

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att

godkänna och övervaka utbildning enligt artikel 7.1 d, eller

anordna körprov enligt artikel 7.1 d.

2.1 Förarutbildningens längd

minst 7 timmar.

3. Förarutbildningens innehåll

Förarutbildningen skall omfatta de kunskaper, den förmåga och det beteende som beskrivs i punkterna 2 och 7 i bilaga II. Särskild omsorg skall ägnas följande:

Fordons rörelsedynamik, säkerhetskriterier, dragfordon och släpvagn (kopplingsmekanism), riktig lastning och säkerhetsdon.

En praktisk del av utbildningen skall omfatta följande övningar: Acceleration, fartminskning, backning, bromsning, stoppsträcka, körfältsbyte, bromsning/väjning, släpvagnens svängrörelser, på- och avkoppling av en släpvagn på ett motorfordon, parkering.

Varje utbildningsdeltagare skall genomföra den praktiska delen och visa sin förmåga och sitt beteende på allmän väg.

De fordonskombinationer som används för utbildningen skall omfattas av den körkortskategori som deltagarnas ansökningar avser.

4. Körprovets längd och innehåll

Provets längd och den tillryggalagda sträckan måste vara tillräckligt för bedömning av förmåga och beteende enligt punkt 3.

  

c) Kategori BE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt på släp- eller påhängsvagnen på högst

3 500 kg.

Åldersgränsen för kategori BE skall vara 18 år.

d) Kategori C1

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte

7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt

som inte överstiger 750 kg.

e) Kategori C1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en

tillåten totalvikt över 750 kg under förutsättning att

fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger

12 000 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinationens

tillåtna totalvikt inte överstiger

12 000 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C1 och C1E skall vara 18

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av

vissa vägfordon för gods- eller persontransport (1).

    f) Kategori C

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt över 3 500 kg och som är konstruerade

och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver

föraren. Till motorfordon som får föras med C-körkort i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt

av högst 750 kg.

g) Kategori CE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C och CE skall vara 21 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

för framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

h) Kategori D1

Motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största

längd av 8 meter. Till ett motorfordon i denna kategori får

kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av

högst 750 kg.

i) Kategori D1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D1 och en släpvagn med en tillåten totalvikt

som överstiger 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna D1 och D1E skall vara 21

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

on framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

j) Kategori D

Motorfordon konstruerade och tillverkade för att ta fler än

åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon som får

föras med D-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten

totalvikt av högst 750 kg.

k) Kategori DE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som

    överstiger 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna D och DE skall vara 24 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

5. Med kommissionens samtycke får medlemsstaterna besluta

att denna artikel inte skall tillämpas på vissa särskilda typer av

motordrivna fordon, exempelvis specialfordon för personer med

funktionshinder.

Medlemsstaterna får besluta att detta direktiv inte skall tillämpas

på fordon som används av försvarsmakten och civilförsvaret

eller som står under deras kontroll.

6. Medlemsstaterna får höja eller sänka åldersgränsen för

utfärdande av körkort

a) för kategori AM ned till 14 år eller upp till 18 år,

b) för kategori B1 upp till 18 år,

c) för kategori A1 upp till 17 eller 18 år

om det är två års skillnad mellan åldersgränsen för

kategori A1, och åldersgränsen för kategori A2, och

en minimiperiod om två års erfarenhet krävs av motorcyklar

i kategori A2 innan tillstånd att köra motorcyklar

av kategori A kan beviljas, så som anges i artikel 4.3 c i,

d) för kategorierna B och BE ned till 17 år.

Medlemsstaterna får sänka åldersgränsen för kategori C till 18 år

och för kategori D till 21 år när det gäller

a) fordon som används av räddningstjänsten och ordningsmakten,

b) fordon som provas på väg i syfte att göra reparationer eller

underhåll.

Körkort som utfärdats till personer vid en lägre ålder än den

som anges i punkterna 2-4 i enlighet med denna punkt skall

endast vara giltiga på den utfärdande medlemsstatens territorium

till dess att körkortshavaren har nått den åldersgräns som

anges i punkterna 2-4.

Medlemsstaterna får godkänna giltigheten på sitt territorium av

körkort som utfärdats till förare under den åldersgräns som

    anges i punkterna 24.

Artikel 5

Villkor och begränsningar

1. De villkor som gäller för förarens behörighet skall anges

på körkortet.

2. Om körkortet till följd av ett fysiskt funktionshinder

endast gäller för vissa typer av fordon eller för särskilt anpassade

fordon skall det körprov som föreskrivs i artikel 7 avläggas i ett

sådant fordon.

Artikel 6

Behörighetsordning och överensstämmelse mellan kategorier

1. För utfärdande av körkort gäller följande villkor:

a) Körkort för kategorierna C1, C, D1 och D får endast utfärdas

för den som redan har körkort i kategori B.

b) Körkort för kategorierna BE, C1E, D1E, och DE får endast

utfärdas för den som redan har körkort i kategori B, C1, C,

D1 respektive D.

2. I fråga om körkortens giltighet gäller följande:

a) Körkort för kategorierna C1E, CE, D1E, eller DE gäller även

för fordonskombinationer i kategori BE.

b) Körkort för kategori CE gäller även för kategori DE om innehavaren

har behörighet att föra fordon i kategori D.

c) Körkort för kategorierna CE och DE gäller även för fordonskombinationer

i kategori C1E respektive D1E.

d) Körkort för samtliga kategorier skall ge behörighet att föra

fordon i kategori AM. När det gäller körkort som är utfärdade

inom dess territorium får en medlemsstat begränsa

överensstämmelsen för kategori AM till kategorierna A1, A2

och A om denna medlemsstat inför ett körprov som ett

villkor för att erhålla behörighet för kategori AM.

e) Körkort för kategori A2 skall också gälla för kategori A1.

f) Körkort för kategorierna A, B, C eller D skall även gälla för

kategori A1, A2, B1, C1 eller D1.

3. För körning inom eget territorium får medlemsstaterna

dessutom tillåta följande:

a) Körkort för kategori B ger behörighet att föra motordrivna

trehjulingar med en effekt som överstiger 15 kW under

förutsättning att innehavaren av körkortet för kategori B är

minst 21 år gammal.

b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra motorcykel

enligt kategori A1.

Eftersom denna punkt endast gäller inom eget territorium skall

medlemsstaterna inte ange på körkortet att innehavaren har rätt

att föra dessa fordon.

4. Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna

inom sitt territorium tillåta att

a) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon i kategori D1 (med en

tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg, exklusive all

specialutrustning avsedd för transport av personer med funktionshinder),

förutsatt att fordonen används i samhällsnyttig

verksamhet av organisationer som inte är affärsdrivande och

att föraren utan ersättning bidrar med sina tjänster,

b) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon med en tillåten totalvikt

som överstiger 3 500 kg, förutsatt att fordonen huvudsakligen

används stationärt i instruktions- eller rekreationssyfte

och att de används i samhällsnyttig verksamhet av organisationer

som inte är affärsdrivande, samt att fordonen är

ombyggda så att de inte kan användas för att transportera

fler än nio personer eller för annan godstransport än den

som är absolut nödvändig för den aktuella verksamheten.

Artikel 7

Utfärdande, giltighet och förnyelse

1. Körkort får endast utfärdas till sökande

a) som har godkänts i ett körprov och ett kunskapsprov samt

uppfyller de medicinska krav som fastställs i bilagorna II och

III,

b) som har godkänts enbart i ett kunskapsprov för kategori

AM; medlemsstaterna får föreskriva att sökande skall ha

godkänts i ett körprov och genomgått en läkarundersökning

för denna kategori.

För tre- och fyrhjulingar inom denna kategori får medlemsstaterna

införa ett särskilt körprov. För differentiering av

fordon inom kategori AM får en nationell kod införas i

körkortet.

c) som, när det gäller kategori A2 eller kategori A och under

förutsättning att de har minst två års erfarenhet av att köra

motorcykel i kategori A1 eller kategori A2, har godkänt

resultat på ett körprov, eller har genomfört utbildning i

enlighet med bilaga VI,

d) som har genomfört utbildning eller fått godkänt resultat på

ett körprov i enlighet med bilaga V när det gäller kategori B

för att köra en fordonskombination så som den definieras i

artikel 4. 4 b, andra stycket,

e) med permanent bosättningsort inom den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller som kan intyga att de har studerat

där i minst sex månader.

2. a) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfärdade

av medlemsstaterna för kategorierna AM, A1, A2,

A, B, B1 och BE ha en administrativ giltighetstid på tio år.

En medlemsstat får välja att utfärda sådana körkort med

en administrativ giltighetstid på upp till 15 år.

b) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfärdade

av medlemsstaterna för kategorierna C, CE, C1, C1E,

D, DE, D1 och D1E ha en administrativ giltighetstid på

fem år.

c) Förnyelse av ett körkort kan automatiskt medföra en ny

administrativ giltighetstid för en annan kategori eller

andra kategorier körkortshavaren som har behörighet för,

i den utsträckning som detta överensstämmer med villkoren

i detta direktiv.

d) Att körkortet är försett med en mikroprocessor som föreskrivs

i artikel 1 skall inte utgöra en förutsättning för

körkortets giltighet. En mikroprocessor som förlorats, är

omöjlig att avläsa eller på annat sätt är skadad skall inte

påverka handlingens giltighet.

3. Förnyelse av körkort vid den administrativa giltighetstidens

utgång skall förutsätta

a) fortsatt uppfyllande av, när det gäller kategorierna C, CE, C1,

C1E, D, DE, D1, D1E, de minimikrav som anges i bilaga III i

fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra sådana

fordon, och

b) permanent bosättning på territoriet i den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller bestyrkande av att sökande sedan

minst sex månader studerat där.

I fråga om kategorierna A, A1, A2, AM, B, B1 och BE får

medlemsstaterna vid förnyelse kräva en kontroll med tillämpning

av de minimikrav som anges i bilaga III i fråga om fysisk

och psykisk lämplighet att föra sådana fordon.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för körkort av alla kategorier som utfärdas

till nya körkortshavare i syfte att tillämpa särskilda trafiksäkerhetshöjande

åtgärder riktade mot sådana körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstiden

till tre år för körkort av kategorierna C och D som utfärdas för

första gången till nya körkortshavare för att kunna tillämpa

särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder riktade mot sådana

körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för individuella körkort av alla kategorier

om det anses nödvändigt att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis begränsningar

för den som begår trafiköverträdelser.

Medlemsstaterna får i syfte att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis repetitionskurser

förkorta den administrativa giltighetstid som anges i

punkt 2 för körkort för innehavare, bosatta på deras territorium,

som uppnått 50 års ålder. Den förkortade administrativa giltighetstiden

kan endast tillämpas efter förnyelse av körkort.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell straffrätt

och ordningsbestämmelser får medlemsstaterna efter samråd

med kommissionen för utfärdande av körkort tillämpa bestämmelser

i sin nationella lagstiftning som rör andra förhållanden

än de som avses i detta direktiv.

5. a) Det är inte tillåtet att inneha mer än ett körkort.

b) En medlemsstat skall vägra att utfärda ett körkort om det

har fastställts att den sökande redan har ett körkort.

c) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder i

enlighet med led b. Nödvändiga åtgärder när det gäller

utfärdande, ersättande, förnyande eller utbyte av ett

körkort skall vara att kontrollera med andra medlemsstater

att den sökande inte redan har ett körkort, om det

finns rimlig anledning att misstänka detta.

d) För att kunna underlätta kontrollerna i enlighet med led b

skall medlemsstaterna använda sig av nätverket för EUkörkort

så fort som det har tagits i drift.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

artikel 2 a skall den medlemsstat som utfärdar ett körkort

med vederbörlig noggrannhet försäkra sig om att den som

ansöker om körkort uppfyller kraven i punkt 1 i den här

artikeln och tillämpa sina nationella bestämmelser om

upphävande eller återkallelse av rätten att köra om det kan

fastställas att ett körkort har utfärdats utan att dessa krav var

uppfyllda.

Artikel 8

Anpassning till vetenskapliga och tekniska framsteg

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna IVI

till vetenskapliga och tekniska framsteg skall antas enligt

det förfarande som föreskrivs i artikel 9.2.

Artikel 9

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av körkortskommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1-5a.4

och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Förarprövare

Från och med detta direktivs ikraftträdande skall förarprövare

uppfylla de minimikrav som anges i bilaga IV.

Förarprövare som är verksamma före den 19 januari 2013 skall

dock endast omfattas av bestämmelser om kvalitetssäkring och

regelbunden fortbildning.

 
 
 

 

 

   HEM