2009-03-06

 

 

Introduktionskurs i Horsemanship

tid: 2 + 1 timme 

Del 1: Information med mediavisning - vi diskuterar bland annat ....

          Bakgrunden      Horsemanship innebär att man hanterar hästen utifrån dess förutsättningar och hästen ges möjlighet att visa sin natur.  Inlärning sker genom eftergift och inte genom upprepat tvång.

Grundläggande är att man är ödmjuk, uppmärksamhet och tydlig mot hästen samtidigt som man har förståelse och tålamod med flyktdjurets rädslor och instinkter. För att hjälpa och utbilda hästen krävs det dessutom målmedvetenhet, kraft och mod.

 Målet      Bli hästens ledare på en gemensam plattform, ha kul, öka säkerheten, prestera bättre, lösgjord häst/människa, utveckla tänkandet hos bägge, öka hästens filtersystem, roligt att gå fram.

Teorin       Vänlighet    Kommunikation    Ledarskap
Dominans (tar vi)     Respekt (förtjänar vi)     Förtroende (får vi)

Metoderna för t.ex. inlärning på hästens villkor

Egenskaper - fysiska och mentala egenskaper hos  Hästen/Människan

 

                 Del 2: Praktisk visning på häst (ca 1 tim)

               Verktyg:                Repgrimma, Arbetsrep, Sticka, Flagga, Andra grimmor

                  Vänlighet               Nöje, stolthet, respekt, kärlek.

                  Kommunikation      Vänlighet, Kroppsspråk, Energi, Första mötet.

                  Ledarskap:            Fokusering, Undan för tryck, Respekt

               Ledövningar:         Öga vid axel, Flytta hovarna, Limma vid axeln

            Övrigt:                   Samling, Mottryck. Gå fram,  2 platser

 

 -  **  -

För intresserade erbjuds kurser i Horsemanship (se här)

Lennart Strömberg                 Hemsida: www.150procent.se       tel: 0707 32 93 96

Här finns vi !

 Andra kurser

 Hem  Karta